Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, które od Państwa zbieramy w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej.

Chcemy podkreślić, że wszystkie działania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych. Oprócz naturalnego przestrzegania przepisów prawa dotyczących danych osobowych, w tym między innymi RODO, zobowiązujemy się również do odpowiedzialnego obchodzenia się z Państwa danymi zapewniając w ten sposób ochronę Państwa prywatności

Zastosowanie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową, m. in.:

 • Użytkowników strony internetowej, czyli osób które oglądają naszą stronę www;
 • Osób kandydujących do nas do pracy;
 • Osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem dedykowanych formularzy.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Scalo Sp. z o.o.; Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław
telefon: +48 71 758 34 00
e-mail: info@scalosoft.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@scalosoft.com lub adresu Administratora.

Rodzaje przetwarzanych danych

W zależności od Państwa działań na naszej stronie zbieramy odpowiednie dane.

Dane osobowe zbieramy automatycznie za pomocą tzw. plików cookies lub bezpośrednio od Państwa  gdy zostawiają Państwo swoje dane w określonych formularz.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) podczas odwiedzania różnych strony www.

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej zbieramy i rejestrujmy dane, które mogą zawierać dane osobowe pozyskane z przeglądarki internetowej, korzystając z różnych metod, takich jak pliki cookies, czy znaczniki pikselowe. Wśród tych takich mogą być:

 • Adres IP;
 • unikalny identyfikator pliku cookie wraz z informacjami o ciasteczkach i informacja, czy twoje urządzenie posiada oprogramowanie umożliwiające dostęp do określonych funkcji;
 • unikalny identyfikator urządzenia i typ urządzenia;
 • domena, typ przeglądarki i język,
 • system operacyjny i ustawienia systemu;
 • kraj i strefa czasowa;
 • informacje na temat interakcji z naszą witryną, takie jak kliknięcia czy wskazane preferencje;
 • czasy dostępu i adresy URL odsyłające.

Informujemy Państwa, że w ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić Państwa preferencje dotyczące przechowywania plików cookie. Większość przeglądarek oferuje również funkcje umożliwiające przeglądanie i usuwanie plików cookie. Producenci przeglądarek zapewniają w swoich produktach strony pomocy związane z zarządzaniem plikami cookies np.:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Opera

Informacje z formularzy

Na naszej stronie znajdują się również formularze dedykowane to konkretnego celu w których możemy zbierać dodatkowe dane osobowe, są to:

 • Formularze dla Kandydatów do pracy – formularze dzięki którym mogą Państwo aplikować do nas do pracy, w ramach których zbieramy takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai, dokument CV (oraz wszystkie dane podane z CV), region.
 • Formularze kontaktowe – formularze dzięki którym mogą się Państwa z nami skontaktować, w ramach których zbieramy takie dane jakie widnieją na konkretnym formularzu, między innymi mogą to być: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść korespondencji, etc.

Podanie informacji na formularzach jest dobrowolne i opiera się na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie tych danych w określonym celu.

Cele przetwarzania danych

Wszystkie dane które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej zbieramy w wyraźnym i konkretnym celu.

Pliki cookies

Używamy plików cookies, aby monitorować korzystanie z witryny przez odwiedzających i zrozumieć Państwa preferencje. Używamy również plików cookie, aby uzyskać zbiorcze dane o ruchu w witrynie i interakcji z witryną, aby zidentyfikować trendy i uzyskać statystyki, abyśmy mogli poprawić naszą stronę internetową. Pliki cookies pozwalają nam również na administrowanie serwisem, analizę statystyk, zarządzanie treścią serwisu, czy diagnozowanie potencjalnych problemów na stronie.

Informacje z formularzy dla kandydatów do pracy

Dane przekazane przez Państwa są przetwarzane z celu realizacji procesów rekrutacji.

Informacje z formularzy kontaktowych

Dane przekazane przez Osoby proszące o kontakt są przetwarzanie z celu realizacji skutecznego kontaktu oraz prowadzenia sprawy związanej z treścią.

Ponadto w przypadku tego typu formularza może istnieć możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu, który zawsze jest zdefiniowany w dobrowolnej zgodzie.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy w od tego w jakim celu zostały zebrane lub jakiego rodzaju zgodę Państwo wyrazili. Po zakończeniu celu przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane, wyjątek tutaj może stanowić konieczność przetwarzania w związku przepisami prawa lub uzasadnionych interesem administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przez roszczeniami.

Rodzaj danych

Okres

Pliki cookies

Pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniach i mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Informacje z formularzy dla kandydatów do pracy

Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie 6 miesięcy lub 3 lata, zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora 3 lata.

Informacje z formularzy kontaktowych

Zgodnie ze zgłoszeniem do czasu realizacji zgłoszenia, w przypadku dodatkowego wyrażania zgody zgodnie z materiałem informacyjnym jej dotyczącym, zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora 3 lata.

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO mają Państwo oraz wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Na wszelkie Państwa prośby z związku z Państwa prawami w zakresie przetwarzania danych osobowych odpowiemy w ciągu 30 dni.

Osoby których dane osobowe przetwarzamy mają również prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, którym w Polsce jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Udostępnianie danych osobowych

W celu skutecznej realizacji naszych usług, może zaistnieć potrzeba udostępnienie lub ujawnienia Państwa danych osobowych innym podmiotom.

W przypadku gdy inny podmiot któremu udostępniamy lub ujawniamy Państwa dane osobowe znajduje się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, stosujemy niezbędne i odpowiednie zabezpieczenia, wymagane przez przepisy prawa.

Możemy zostać również zobligowaniu do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na żądanie organów Państwa w związku z odpowiednimi przepisami prawa. W takiej sytuacji jeśli będzie to możliwe, skontaktujemy się z Państwem przed dokonaniem takiego ujawnienia. W celu ochrony Państwa prywatności, zapewniamy, że ujawnimy tylko minimalną ilość Państwa danych niezbędną do osiągnięcia wymaganego celu.

W każdym wypadku przetwarzanie Danych Osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych

Ograniczamy ilość zbieranych danych osobowych tylko do tego, co jest odpowiednie do celu, jak opisano powyżej. Ograniczamy, zabezpieczamy i kontrolujemy wszystkie nasze zasoby informacyjne przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, zarówno fizycznym, jak i elektronicznym. Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to opisane powyżej, w celu odpowiedzi na Państwa prośby, lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jeśli przechowujemy Państwa dane osobowe do celów historycznych lub statystycznych, zapewniamy, że dane osobowe nie mogą być dalej wykorzystywane.

Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Informujemy również, że strony trzecie mogą również zbierać Państwa dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej za pomocą plików cookie, wtyczek firm trzecich i widżetów. Strony trzecie zbierają te dane bezpośrednio z Państwa przeglądarki internetowej, a przetwarzanie tych danych podlega ich własnej polityce prywatności. Zalecamy zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż Scalo Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Aktualna wersja dokumentu jest dostępna na naszej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.