Jest challenge. Jest fun. Takie projekty robimy w Scalo 

Wyzwania w najnowszych technologiach? Cloud, mikroserwisy, AI? A może po prostu utrzymanie i rozwój?  

W Scalo znajdziesz coś dla siebie, mamy kilkadziesiąt otwartych projektów z wielu różnych branż. Sprawdź nad czym obecnie pracujemy. 

Scalo_www_projekty_23_5

Rozwój aplikacji umożliwiającej pacjentom zdalny kontakt z lekarzami

Partner biznesowy
HealthTech działający w Szwajcarii i Niemczech

Projekt
Nasz partner zbudował aplikację do telemedycyny, a wyzwaniem naszego zespołu jest rozszerzenie jej o rewolucję w sposobie wystawiania recept. Nowa funkcjonalność będzie zbierać informacje o stanie zdrowia pacjentów, pomagać w ich diagnozowaniu i wystawiać recepty w aplikacji. W efekcie cały proces będzie płynny, szybki i zdalny.

Nasz zespół buduje i tworzy od podstaw infrastrukturę cloudową na potrzeby serwisu. W ramach projektu powstaje również odizolowana usługa, która wystawia RestAPI dla back-endu aplikacji mobilnej (BFF). Jej zadaniem jest zarządzanie strukturą ankiet dla pacjentów oraz zbieranie odpowiedzi na nie. Oprócz RestAPI tworzymy także prosty panel administracyjny, poprzez który będzie możliwe edytowanie reguł oraz ankiet.

Technologie wykorzystane w projekcie
ASP.Net Core, Angular, hosting w Azure Kubernetes Services

Implementacja oraz testy algorytmu odpowiedzialnego za sterowanie zautomatyzowanymi platformami

Partner biznesowy
Brytyjska firma specjalizująca się w robotyce i budowie zaawansowanych maszyn.

Projekt
Pracujemy nad implementacją oraz testami algorytmu odpowiedzialnego za sterowanie zautomatyzowanymi platformami przemieszczającymi produkty w centrach dostaw i magazynach, w trybie 24/7.

Rozproszony i skalowalny system składający się z kilkunastu mikroserwisów, ocenia bieżący ruch, przelicza i rekomenduje optymalną trasę dla produktów znajdujących się na wszystkich platformach. Nasi specjaliści są częścią interdyscyplinarnego zespołu klienta pracującego zarówno nad firmware i software tego produktu.

Technologie wykorzystane w projekcie
Python 3.9 (asyncio, fastapi, pydantic), mikroserwisy, RabbitMQ, Redis (komunikacja między serwisami), protobuf (protokół komunikacyjny), Azure DevOps (CI/CD).

Scalo_www_projekty_23_4
Scalo_www_projekty_23_3

Oprogramowanie koordynujące cały system elektroniczno-elektryczny w pojazdach

Partner biznesowy
Jeden z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, silników, sprzętów budowlanych i usług finansowych stanowiących podstawę działania wielu firm, których aktywność wpływa na nasze codzienne życie.

Projekt​
Nasz Zespół posiada unikalną wiedzę w obszarze embedded i pracuje nad jego rozwojem i jakością, tak by dostarczać odpowiednie oprogramowanie Klientom.

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, modyfikację, utrzymanie i wdrażanie nowych funkcjonalności w istniejącej aplikacji. Projektujemy rozwiązania, a także wdrażamy nowe wymagania.

Ze względu na wysokie zaawansowanie produktu nasz Partner bardzo mocno kładzie nacisk na QA, jakość kodu oraz dokładność dokumentacji techniczno- analitycznej.

Zespoł Scalo składa się z Solution Architekta, Delivery Leada, .Net Fullstack Developerów, Analityków Biznesowo-Systemowych, Testerów Automatyzujących i Testerów Manualnych.
Specjaliści pracują i utrzymują to rozwiązanie w dziale R&D naszego Partnera.

Technologie wykorzystane w projekcie
C#, WPF, .NET core, SQL,  NHibernate, Azure or other cloud solutions, UML, BPMN, Enterprice Architect,  Microservices,  Domain Driven Design, Visual Studio, SQL Management Studio, TFS,  Altova XML Spy, ASP.NET, Scrum

Aplikacja sterująca urządzeniami do zbierania, transportu i selekcji odpadów

Partner biznesowy
Międzynarodowa firma dostarczająca pojazdy usług komunalnych na główne rynki europejskie i nie tylko. Lider w rozwoju nowych technologii napędowych w segmencie pojazdów do utylizacji odpadów. Klient pracuje również nad rozwiązaniami w zakresie IoT i Machine Learning.

Projekt
Nasz zespół specjalistów embedded pracuje nad aplikacją sterującą urządzeniami do zbierania, transportu i selekcji odpadów. Jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie niezawodności oprogramowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Proces rozwoju obejmuje tworzenie symulacji oprogramowania i sprzętu w celu wstępnej integracji systemu, tak aby zminimalizować błędy na rzeczywistym sprzęcie. Projekt łączy w sobie kilka obszarów inżynierii: wytwarzanie oprogramowania, mechanikę, hydraulikę i elektrykę.

Produkt jest rozwijany zgodnie z modelem V oraz normami bezpieczeństwa stosowanymi w branży motoryzacyjnej. Mimo to, w rozwoju oprogramowania stosujemy podejście Scram/Agile.

Technologie wykorzystane w projekcie
C, QT, Linux, CAN, CANOpen, GitLab, Jira/Confluence/X-Ray

Scalo_www_projekty_23_2
Scalo_www_projekty_23_1

Aplikacja webowa wspomagająca automatyzację obsługi magazynowej typu WES

Partner biznesowy
Amerykańska firma z oddziałami na całym świecie. Producent oprogramowania z kategorii smart warehousing i automation, które wspiera logistykę magazynową.

Projekt
Budujemy aplikację webową wspomagającą automatyzację obsługi magazynowej typu WES – Warehouse Execution System. System ma usprawniać pracę w magazynach dużym firmom z branży e-commerce,

Główne zadanie naszego zespołu polega na projektowaniu, rozwoju oraz wspieraniu wysoce transakcyjnych aplikacji.

Technologie wykorzystane w projekcie
GitHub, Apptio Targetprocess, Java 8 (1.8), C11 (C++ but a lot of C9), Oracle Enterprise Linux 8, Oracle 19c RDB, Spring Boot 2.5, React, Vue, JavaScript, Jenkins, ActiveMQ, REST Webservices,

System do obsługi prawnych procesów biznesowych

Partner biznesowy
Lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Obecnie Grupę tworzy szereg spółek, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług.

Projekt

Zespół Scalo pracuję nad rozwijaniem systemu do obsługi prawnych procesów biznesowych. System ma za zadanie zwiększyć poziom automatyzacji i skalowalności procesów, monitorować przebieg procesu, utrzymywać jednolitość wdrażanych rozwiązań w całym obszarze, umożliwić integrację z nowymi dostępnymi na rynku narzędziami oraz umożliwić elastyczne wdrażanie zmian.
Rozwiązanie wykorzystuje mechanizm Machine Learning. Projekt monolityczny, oparty na architekturze SOA.

Zespół składa się Tech Leada/Architekta, 3 Backend Developerów, UI/UX Designera, Testera Automatyzujacego oraz Analityka Biznesowego.

Technologie wykorzystane w projekcie
.Net Core 5 (aktualizacja do .Net Core 6), SQL Server 2017, Angular 13 (aktualizacja do 14),  Xunit, Ninject, Hangfire, Automapper, Dapper,  Messaging ( RabbitMQ, MassTransit, Sagi),  Gitlab, Kubernetes, SonarQube

Scalo_www_projekty_23_6 (1)

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.